Förarintyg, Mariefred  
Start 2019-04-28  kl. 17.30
kursnr 20190428

Omfattning: 6 hela söndagkvällar kl. 17.30 - 21.00
Pris: 2.200 kr inkl moms men exkl. material och provFörarintygskursen innehåller allt du behöver kunna för att föra en båt dagtid i skärgården eller kustnära.

Ur innehållet: sjökort, båtens olika instrument, navigeringsmetoder med- och utan instrument, grunderna i mörkernavigering och navigering i dimma, trafikreglerna till sjöss  I avsnitten säkerhet och nöd respektive förtöjning och manövrering får du många praktiska tips  för att få en säker och behaglig sjöresa. Du får också lära dig att slå de fem viktigaste knoparna.

Förarintyg - lite historia: Dagens Förarintyg infördes 1985 i samband med att Nfb, Nämnden för båtlivsutbildning skapades. Kursplan och innehåll moderniserades för att bättre passa båtlivets behov. Föregångaren till Förarintyget hette Förarbevis.  Fortfarande används benämningen Förarbevis av en del kursanordnare, trots att den alltså officiellt försvann 1985.

Kustskepparintyg, Mariefred
start 27 feb kl 18.30
kursnr 20190227

Pris: 2.200 kr inkl moms, men exkl. material och prov
Omfattning:  6 onsdagar 18.30 - 21.00

Anmälan: via "kontakter" högst upp

Kustskepparintygskursen innehåller allt du behöver kunna för att kunna sträcka ut färderna över lite öppnare vatten och färdas säkert inte bara i dagsljus, utan även i mörker och nedsatt sikt.

Om man ska framföra ett fritidsfartyg som både är längre än 12 m och bredare än 4 m är det enligt sjölagen ett ”skepp”, och då krävs minst Kustskepparintyg.

Ur innehållet: pappers- och elektroniska sjökort, fyrbelysningssystemet, utmärkningssystemet, båtens instrument, navigeringsmetoder praktiskt sjökortsarbete med inriktning på färd över öppnare vatten, väder, säkerhet och nöd, radiokommunikation, sjukvård, miljö, sjömanskap, internationella sjövägsregler + svenska tillägg och undantag, nautiska publikationer, skeppshandlingar samt viss för fritidsbåtar relevant författningskunskap. En del områden är de samma som på förarintygskursen, men nu går vi djupare i dessa avsnitt.

Kustskepparintyg - lite historia Dagens kustskepparintyg infördes 1985 i samband med att Nfb, Nämnden för båtlivsutbildning, skapades. Den som före 1985 ville lära sig mer än dåtidens Förabevis var tvungen att läsa Skepparexamen. Skepparexamen var då den lägsta yrkesmässiga kompetensnivån och innehöll en del material, bl. a. författningskunskap som bara viktiga för den som verkligen skulle jobba yrkesmässigt i mindre fartyg. I och med att Kustskepparintyget infördes moderniserades kunskapskraven och anpassades efter fritidsbåtslivets behov. Den gamla Skepparexamen ersattes med en ny utbildning som sedan 1985 förändrats några gånger. Idag heter den lägsta yrkesmässiga kompetensnivån Fartygsbefäl klass 8. Kursplanen är då på 100 timmar.