Förarintyg - Mariefred

Pris: 2.200 kr inkl moms men exkl. material och prov

Start 2019-09-17
8 tisdagkv. 18.30 - 21.00
kursnr 20190917

Start 2019-11-09
4 hela lördagar  09.00 - 16.00
kursnr 20191109

Förarintygskursen innehåller allt du behöver kunna för att föra en båt dagtid i skärgården.

Ur innehållet: sjökort, båtens olika instrument, navigeringsmetoder med- och utan instrument, grunderna i mörkernavigering och navigering i dimma, trafikreglerna till sjöss. I avsnitten säkerhet och nöd respektive förtöjning och manövrering får du många praktiska tips för att få en säker och behaglig sjöresa. Du får också lära dig att slå de fem viktigaste knoparna.

Förarintyg - lite historia: Dagens Förarintyg infördes 1985 i samband med att Nfb, Nämnden för båtlivsutbildning skapades. Kursplan och innehåll moderniserades för att bättre passa båtlivets behov. Föregångaren till Förarintyget hette Förarbevis.  Fortfarande används benämningen Förarbevis av en del kursanordnare, trots att den alltså officiellt försvann 1985.

 

 

 

Kustskepparintyg 

Eskilstuna
Start 2019-09-19
6 torsdagkv 18.15 - 21.15
Kursnr 20190919
Pris: 2300 inkl moms men exkl material och prov
Samarrangemang med SXK Sörmland och NBV
Pris för SXK medlemmar 1950 exkl material och prov 

Mariefred
Start 2020-01-28
7 torsdagkv 18.30 - 21.00
Kursnr 20200128
Pris: 2200 inkl moms men exkl material och provAnmälan: via "kontakter" högst upp

Kustskepparintygskursen innehåller allt du behöver kunna för att kunna sträcka ut färderna över lite öppnare vatten och färdas säkert inte bara i dagsljus, utan även i mörker och nedsatt sikt.

Om man ska framföra ett fritidsfartyg som både är längre än 12 m och bredare än 4 m är det enligt sjölagen ett ”skepp”, och då krävs minst Kustskepparintyg.

Ur innehållet: pappers- och elektroniska sjökort, fyrbelysningssystemet, utmärkningssystemet, båtens instrument, navigeringsmetoder praktiskt sjökortsarbete med inriktning på färd över öppnare vatten, väder, säkerhet och nöd, radiokommunikation, sjukvård, miljö, sjömanskap, internationella sjövägsregler + svenska tillägg och undantag, nautiska publikationer, skeppshandlingar samt viss för fritidsbåtar relevant författningskunskap. En del områden är de samma som på förarintygskursen, men nu går vi djupare i dessa avsnitt.

Kustskepparintyg - lite historia Dagens kustskepparintyg infördes 1985 i samband med att Nfb, Nämnden för båtlivsutbildning, skapades. Den som före 1985 ville lära sig mer än dåtidens Förabevis var tvungen att läsa Skepparexamen. Skepparexamen var då den lägsta yrkesmässiga kompetensnivån och innehöll en del material, bl. a. författningskunskap som bara viktiga för den som verkligen skulle jobba yrkesmässigt i mindre fartyg. I och med att Kustskepparintyget infördes moderniserades kunskapskraven och anpassades efter fritidsbåtslivets behov. Den gamla Skepparexamen ersattes med en ny utbildning som sedan 1985 förändrats några gånger. Idag heter den lägsta yrkesmässiga kompetensnivån Fartygsbefäl klass 8. Kursplanen är då på 100 timmar.