Förarintyg - Mariefred eller Eskilstuna

Mariefred
Start 2021-08-17 

Antal träffar: 7 ggr - tisdagar
Tid: 18.30 - 21.15
Kursnr: 210817
Pris: 2.400 kr inkl moms men exkl. material och prov.

Mariefred
Start 2021-11-13

Antal träffar: 4 ggr - lördagar
Tid: 09.00 - 16.00
Kursnr: 21113
Pris: 2.400 kr inkl moms men exkl. material och prov.


Eskilstuna
Start 2021-09-25 Eskilstuna
Antal träffar: 4 ggr - lördagar
Tid: 09.00 - 16.00
Kursnr: 210529
Pris: 2.700 kr inkl moms men exkl. material och prov.

 
Förarintygskursen innehåller allt du behöver kunna för att föra en båt dagtid i skärgården.

Ur innehållet: sjökort, båtens olika instrument, navigeringsmetoder med- och utan instrument, grunderna i mörkernavigering och navigering i dimma, trafikreglerna till sjöss. I avsnitten säkerhet och nöd respektive förtöjning och manövrering får du många praktiska tips för att få en säker och behaglig sjöresa. Du får också lära dig att slå de fem viktigaste knoparna.

Förarintyg - lite historia: Dagens Förarintyg infördes 1985 i samband med att Nfb, Nämnden för båtlivsutbildning skapades. Kursplan och innehåll moderniserades för att bättre passa båtlivets behov. Föregångaren till Förarintyget hette Förarbevis och utfärdades av Sjöfartsverket från 1961.  Fortfarande används benämningen Förarbevis felaktigt av en del kursanordnare.

Kustskepparintyg 

Mariefred
Start  2022-03-13
7 söndagar 14.00 - 17.30
Kursnr 220313
Pris: 2400 inkl moms men exkl material, prov och båtpraktikintyg (för den som behöver sådant intyg)

Kustskepparintygskursen innehåller allt du behöver kunna för att kunna sträcka ut färderna över lite öppnare vatten och färdas säkert inte bara i dagsljus, utan även i mörker och nedsatt sikt.

Om man ska framföra ett fritidsfartyg som både är längre än 12 m och bredare än 4 m ”skepp” krävs minst Kustskepparintyg. Ett "Skepp" är dock en farkost som är längre än 24 meter.

Ur innehållet: pappers- och elektroniska sjökort, fyrbelysningssystemet, utmärkningssystemet, båtens instrument, navigeringsmetoder praktiskt sjökortsarbete med inriktning på färd över öppnare vatten, väder, säkerhet och nöd, radiokommunikation, sjukvård, miljö, sjömanskap, internationella sjövägsregler + svenska tillägg och undantag, nautiska publikationer, skeppshandlingar samt viss för fritidsbåtar relevant författningskunskap. En del områden är de samma som på förarintygskursen, men nu går vi djupare i dessa avsnitt.

För att få avläga prov för Kustslkepparintyg krävs att man har båtpraktik enligt NFB:s anvisningar. Vi kommer att ordna sådan - men observera att kostnad för detta tillkommer.

Kustskepparintyg - lite historia Dagens kustskepparintyg infördes 1985 i samband med att Nfb, Nämnden för båtlivsutbildning, skapades. Den som före 1985 ville lära sig mer än dåtidens Förabevis var tvungen att läsa Skepparexamen. Skepparexamen var då den lägsta yrkesmässiga kompetensnivån och innehöll en del material  som bara viktiga för den som verkligen skulle jobba yrkesmässigt i mindre fartyg. I och med att Kustskepparintyget infördes moderniserades kunskapskraven och anpassades efter fritidsbåtslivets behov. Den gamla Skepparexamen ersattes med en ny utbildning som sedan 1985 förändrats några gånger. Idag heter den lägsta yrkesmässiga kompetensnivån Fartygsbefäl klass 8. Kursplanen är då på 100 timmar.