En ostörd magnetkompass riktar in sig längs den magnetiska meridianen (mot jordens magnetiska blå pol). Finns störande magnetfält i båten kommer kompassen att avvika från den magnetiska meridianen. Detta kallas deviation.

Genom att så långt det är möjligt eliminera båtens störande magnetfält minskar man deviationen. Kompassen inriktningsförmåga förbättras samtidigt som den blir lättare att använda i navigeringen.

Genom att efter ett visst system placera kompensationsmagneter i närheten av kompassplatsen sker elimineringen av de störande magnetfälten. Kompassen kommer sedan nästan enbart att påverkas av jordens magnetfält. Många fritidsbåtskompasser har en inbyggd kompensator där man påverkar ett system av magneter med hjälp av justerskruvar åtkomliga från kompassens utsida.

Kompassjustering sker genom att man med kompassen på plats i båten och all utrustning på sina vanliga platser styr ett antal olika kurser och jämför magnetkompassens visning med ett referensinstrument. 

Vi är auktoriserade kompassjusterare och utför kompassjusteringar bl.a för Muskövarvet, Stockholms Reparationsvarv, Tenövarvet, Rindövarvet, Sjöfartsverket, Trafikverket och Kustbevakningen.

 Kontakta oss för en prisuppgift.