Prov auktoriserade av Nämnden för båtlivsutbildning
Provavgifter inkl moms 

  • Förarintyg - 625 kr inkl. moms                                                  
  • Kustskepparintyg - 625 kr inkl.moms
  • Radarintyg  - 500 kr
  • SRC -  för VHF - 625 kr inkl moms

Proven genomförs i enlighet med Nämnden för båtlivsutbildnings (NFB) anvisningar.  Prov genomförs med grupper men också med enskilda  kursdeltagare efter överenskommelse om tid och plats. Provavgifterna fastställs av Nämnden för båtlivsutbildning

Till höger ser du var prov kommer att genomföras den närmaste tiden.  

Prov auktoriserade av Linnéuniversitetet - Sjöbefälsskolan i Kalmar

Prov för Fartygsbefäl klass 8 sker i enlighet med instruktioner från Sjöbefälsskolan i Kalmar(Linnéuniversitetet). Provavgiften för Fartygsbefäl klass 8 fastställs av Sjöbefälsskolan i Kalmar.

Provavgiften för Fartygsbefäl klass 8 är 1.400 kr. För prov för Fartygsbefäl klass 8 utgår ingen moms.