SRC - Short Range Certificate och Radarintyg


SRC/VHF-radio


Mariefred
Start 2019-10-06
3 söndagefterm 15.00 - 17.30
Pris 785 kr inkl moms, men exkl. material och prov.
Kursnr: 20191006

Eskilstuna
Start 2019-11-17
3 söndagsefterm. 15.00 - 17.30
kursnr 20191117
Pris 785 kr inkl moms, men exkl. material och prov.
Kurs 20191117 sker i samarbete med SXK och NBV
Pris för medlemmar i SXK 675 kr inkl moms, men exkl. material och prov.

Anmälan: via "kontakter" högst upp

 

VHF är ett yrkesmässigt radiosystem som också är tillgängligt för fritidsbåtar. Med VHF ombord kan du få direktkontakt med Sjöräddningscentralen, handelsfartyg, fiskebåtar örlogsfartyg och andra fritidsbåtar. Du kan t.o.m. ringa telefonsamtal när mobiltelefonens täckning försvinner. För att få använda en VHF-radio i en båt krävs att den som är ansvarig för radion ombord har minst SRC – Short Range Certficate. En modern VHF är ofta utrustad med DSC, Digital Selective Calling, en utrustning med vilken du kan göra digitala anrop såväl i nödsituationer som anrop till dina vänner. på vår kurs lär du dig använda DSC.

Ur kursinnehållet: analoga och DSC-anrop till andra båtar, kustradiostationer och andra landstationer, kanaler och kanalval, telefonsamtal via VHF, nödtrafik, iltrafik, varningstrafik, den internationella bokstaveringen och GMDSS.

SRC - lite historia Tidigare kunde man som fritidsbåtsägare efter prov hos Televerket Radio få ett s.k. begränsat radiotelefonistcertifikat, ofta kallat VHF-certifikat.. 1999 började GMDSS (Global Marine Distress and Safety System) tillämpas för yrkesmässiga fartyg. Det innebar nya tekniska lösningar och nya VHF-radioapparater. Det ledde också till att ett SRC – Short Range Certificate infördes. Den som har ett gammalt VHF-certifikat behöver ta SRC för att få använda en DSC-utrustad VHF-radio.

Radarkurs

Pris: 1.985 kr inkl moms men exkl material
Omfattning: 16 lektioner fördelade på 4 tillfällen
Antal deltagare: max 3 st per grupp. Under båtsäsongen genomförs hela kursen i en båt.
Anmälan via knappen kontakter högst upp

Självklart kan vi genomföra en radarkurs bara för dig med din radar i din båt! Kontakta oss för en offert.

 
Radarn är det nautiska instrument som kräver mest av användaren. En radar kan användas både för navigering men också i kollisionsförhindrande syfte.

På vår radarkurs får du under ledning av en sjökapten lära dig hur du grundinställer en radar vid olika förhållanden för att få bästa möjliga bild. Vi övar också bildtolkning och provar olika metoder för radarnavigering och övervakning av andra båtar. De internationella sjövägsreglerna innehåller en del regler som den som har en radar i sin båt måste kunna. 

Efter kursen ordnas prov för Radarintyg.